Hala łukowa typu C (S)

 Hale łukowe TG Buildings typu C (S) 

 

Samonośna, prefabrykowana stalowe hala łukowa TG Buildings typu C. Przęsło łukowe hali posiada proste pionowe ściany i łukowy dach.

Samonośne hale łukowe - hala łukowa typu C (S) ma przęsło łukowe o prostych ścianach i łukowym dachu.

HALA ŁUKOWA TYPU C (S) ZASTOSOWANA JAKO WARSZTAT KAMIENIARSKI.

 

Hale łukowe typu C produkuje się o szerokościach od 4 do 15 m.

Są to hale o pionowych bocznych ścianach i łukowym dachu.

  

Prefabrykowane hale łukowe - hala łukowa typu C z prostymi ścianami i łukowym dachem, a hala stalowa tradycyjna.

HALA ŁUKOWA C (S) A KSZTAŁT TRADYCYJNEJ HALI STALOWEJ


 

 

 

 

Najbardziej uniwersalne samonośne hale w ofercie TG Buildings. Dzięki przekrojowi zbliżonemu do litery C o prostych pionowych ścianach, te budowle łukowe można wykorzystać tak jak tradycyjne hale w przemyśle i rolnictwie: jako magazyny, hale produkcyjne, warsztaty, małe hangary, albo garaże.


 

 

Hale łukowe typu C jako dachy

Samonośne hale typu C ze względu na proste ściany, wykorzystuje się także do konstrukcji wielonawowych hal. Pośrednie podparcie na wewnętrznych kolumnach hali, umożliwia uzyskanie relatywnie dużych rozpiętości przy niewielkich kosztach budowy. 


Prefabrykowane hale łukowe - samonośna wielonawowa hala łukowa zastosowana jako łukowy dach (T) oparty na hali.

WIELONAWOWA HALA ŁUKOWA – DOWIĄZANY DACH ŁUKOWY


Wielonawowa prefabrykowana hala łukowa TG Buildings typu C (dach T)

HALE ŁUKOWE JAKO OTWARTA WIATA ŁUKOWA


 

 

Hale łukowe TG Buildings mogą być wyprodukowane w wersji kolorowej

Standardowo, kolorem blachy Galvalume jest kolor gołębioszary. Jako opcja, wszystkie hale można wyprodukować z kolorowej blachy Galvalume Pre-Coat. Łuki hali dostępne są w trzech kolorach. Ściany szczytowe można zamówić w siedmiu kolorach, a zakończenia łuków (narożniki pomiędzy pionową ścianą a łukiem hali) produkuje się w czterech kolorach. Karta kolorów hal łukowych znajduje się tutaj.